Účetní poradenství

Svým klientů poskytuji poradenství pro zajištění správnosti vedených účetních dokladů dle platné legislativy, dále v komunikaci s příslušnými úřady (finanční úřad. OSSZ, zdravotní pojišťovny apod.) a obecně pro zajištění optimálního výpočtu daní a odvodů.

Každý klient s sebou přináší individuální požadavky a potřeby, proto se snažím klást důraz především na osobní přístup a vhodným způsobem jej uvést do problematiky a navrhnout vždy optimální řešení.