Nabízené služby

 • Vedení účetnictví - dříve podvojné účetnictví

  Podvojné účetnictví byl termín, který používal zákon o účetnictví do roku 2004, od 1.ledna 2004 se již používá pouze pojem účetnictví....

 • Vedení daňové evidence - dříve jednoduché účetnictví

  Daňová evidence nahrazuje dřívější termín jednoduché účetnictví. Daňová evidence je založena na evidenci příjmů a výdajů, evidenci pohledávek...

 • Účetní poradenství

  Svým klientů poskytuji poradenství pro zajištění správnosti vedených účetních dokladů dle platné legislativy, dále v komunikaci s příslušnými...

 • Zpracování mzdového účetnictví

  Pro firmy, které mají zaměstnance, zpracovávám také mzdovou agendu od uzavření pracovních smluv přes zpracování měsíčních mezd, ročních...

 • Ostatní služby

  Zde uvádím služby, které jsou společné pro fyzické i právnické osoby nebo mají návaznost na některou z předešlých. Pokud máte specifické...