Vedení účetnictví a daňové evidence

Účetnictví a daňovou evidenci zpracovávám od r. 1995, tedy již patnáctým rokem. Mými klienty jsou střední firmy, ale i drobní živnostníci. Kromě vedení účetnictví a daňové evidence také pro své klienty zpracovávám mzdovou agendu, daňová přiznání, různé výkazy a poskytuji poradenství. Dle potřeby klienta zpracovávám také podklady pro získání úvěrů.

Mí klienti jsou převážně z Olomouckého kraje, ale i ze vzdálenějších míst. Vzhledem k rozmanitosti potřeb a přání jednotlivých klientů kladu důraz především na osobní přístup ke každému z nich.

Vždy s klientem spolupracuji na co nejefektivnějším způsobu výpočtu daní a odvodů, jejichž optimalizace je na prvním místě v žebříčku priorit každého klienta.

Romana Kubáčková

Průběh zpracování daňového přiznání

Následující kroky představují nejběžnější postup při zpracování daňového přiznání a souvisejících přehledů pro OSSZ a zdrav. pojišťovny.

  • klient dle rozsahu své činnosti dodává v dohodnutých intervalech a dohodnutým způsobem veškeré účetní doklady
  • zpracovaná daňová přiznání ve většině případů zasílám formou e-mailu
  • klient si následně vyplněné formuláře vytiskne a odešle či osobně odevzdá na příslušné úřady (finanční úřad, OSSZ a zdravotní pojišťovny)
  • daňová přiznání je rovněž možné předávat osobně

Průběh komunikace s jednotlivými klienty je stanoven individuálně na základě dohody podle jejich přání a potřeb.